Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Maria-tsirmpa-prosanatolismos

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός αφορά μαθήτριες και μαθητές από Γ’ γυμνασίου ως Γ’ λυκείου, φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν δίλημμα σχετικά με το μεταπτυχιακό που θέλουν να ακολουθήσουν αλλά και ενήλικα άτομα που προβληματίζονται σχετικά με το εργασιακό τους αντικείμενο.
Η διαδικασία συμπεριλαμβάνει τη συμπλήρωση του Άριστον τεστ, του πληρέστερου ψυχομετρικού εργαλείου επαγγελματικού προσανατολισμού καθώς δίνει ταξινομημένα αποτελέσματα σχολών και  επαγγελμάτων αλλά και στοιχεία που αφορούν την προσωπικότητα του ατόμου.
Το τεστ Ariston αναλύει τις ικανότητες, τους επαγγελματικούς τύπους, την αυτοεκτίμηση σε σχέση με τον εαυτό και το περιβάλλον, τις ιδιαίτερες κλίσεις και ενδιαφέροντα, την εστία ελέγχου. Σκοπός είναι η αύξηση της αυτογνωσίας και της ενσυνειδητότητας, παράγοντες που καθορίζουν τον τρόπο λήψης απόφασης και την επίτευξη στόχων. Το σύστημα συνδυάζοντας τις απαντήσεις ανά συστοιχία, δίνει αποτελέσματα για τα επαγγέλματα που ταιριάζουν και αρέσουν στο άτομο, τις σχολές και τα πανεπιστήμια σε όλη την Ελλάδα καθώς και τον κωδικό μηχανογραφικού.

Ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι το τεστ Ariston δίνει βαθμό αλήθειας, που σημαίνει ότι συνδυάζοντας τη συνοχή των απαντήσεων, δίνει αποτελέσματα μόνο εφόσον κρίνει ότι οι απαντήσεις είναι αξιόπιστες.

Η διαδικασία είναι απλή, ολοκληρώνεται σε 3 φάσεις και μπορεί να γίνει και διαδικτυακά:

  • Γίνεται μία πρώτη συνάντηση γνωριμίας  και επεξήγησης σχετικά με τη συμπλήρωση του τεστ.
  • Οι κωδικοί μαζί με τις οδηγίες στέλνονται μέσω email. Η συμπλήρωση του τεστ γίνεται διαδικτυακά και χρειάζεται περίπου μία ώρα.
  • Γίνεται μία δεύτερη συνάντηση, όπου παραδίδεται η έκθεση των αποτελεσμάτων την οποία βλέπουμε αναλυτικά μέσα από τη συμβουλευτική διαδικασία.

Η στήριξη στο διαδικαστικό και πληροφοριακό κομμάτι των πανελληνίων γίνεται με την χρήση του λεπτομερούς Οδηγού Σταδιοδρομίας του Στράτου Στρατηγάκη.

*Ειδικές τιμές για ευπαθείς ομάδες.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Υπηρεσίες

Ατομικές συνεδρίες ψυχικής υγείας

Ατομικές συνεδρίες ψυχικής υγείας

Επαγγελματικός προσανατολισμός

Επαγγελματικός προσανατολισμός

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Workshops

Workshops