Συμβουλευτική σταδιοδρομίας

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Μαρία Τσίρμπα

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Μαρία Τσίρμπα

Το επάγγελμα και οι σχέσεις του ατόμου είναι οι βασικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την ευζωία του και απαιτούν δέσμευσηφροντίδα και ισορροπία.

Μαζί μπορούμε να δουλέψουμε για θέματα που αφορούν:

  • Διαχείριση χρόνου – ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και προσωπική ζωή.
  • Δυσκολία εύρεσης κατάλληλου εργασιακού αντικειμένου.
  • Αλλαγή σταδιοδρομίας.
  • Όρια και διεκδικητικότητα.
  • Προετοιμασία για συνέντευξη.
  • Λήψη απόφασης, στοχοθεσία, πλάνο δράσης.

 

Οι στόχοι της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας μπορεί να είναι:

  •  Ενδυνάμωση και στήριξη στη διαδρομή αλλαγής σταδιοδρομίας.
  • Αύξηση της λειτουργικότητας και της παραγωγικότητας.
  • Μείωση του άγχους.
  • Αναγνώριση των επαγγελματικών αξιώνκινήτρων και  προτεραιοτήτων.

 

Οι ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής σταδιοδρομίας πραγματοποιούνται σε ένα κλίμα κατανόησηςαποδοχής και  εμπιστευτικότητας, όπου το άτομο μοιράζεται ελεύθερα ότι επιθυμεί.

Η συνολική διάρκεια της διαδικασίας δεν προκαθορίζεται και διαφέρει ανά περίπτωση.

Η διάρκεια των ατομικών συνεδριών είναι 60΄ και μπορούν να γίνουν διαδικτυακά και δια ζώσης. 

Ειδικές τιμές για ευπαθείς ομάδες.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Υπηρεσίες

Ατομικές συνεδρίες ψυχικής υγείας

Ατομικές συνεδρίες ψυχικής υγείας

Επαγγελματικός προσανατολισμός

Επαγγελματικός προσανατολισμός

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Workshops

Workshops